Επιλέξτε το Επιμελητήριο του νομού στο οποίο βρίσκεστε

Προσοχή! κάθε μαθητής-τρια ή ομάδα μαθητών υποβάλει την εργασία του στο Επιμελητήριο της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει το σχολείο του

Στείλτε την εργασία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου Βοιωτίας. 

email: voiotiachamber@gmail.com

Με θέμα:  Μαθητικός διαγωνισμός + Τίτλος εργασίας +Υπεύθυνος καθηγητής+Τηλέφωνο επικοινωνίας

Προσοχή: Το αρχείο σας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25MB

Δεν πρέπει να αναγράφονται στην εργασία τα ονόματα των μαθητών

Μετά την υποβολή της εργασίας σας τηλεφωνήστε στο Επιμελητήριο Βοιωτίας για επιβεβαίωση παραλαβής των εργασιών.

Στείλτε την εργασία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου Εύβοιας. 

email: evoiachamber@gmail.com

Με θέμα:  Μαθητικός διαγωνισμός + Τίτλος εργασίας +Υπεύθυνος καθηγητής+Τηλέφωνο επικοινωνίας

Προσοχή: Το αρχείο σας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25MB

Δεν πρέπει να αναγράφονται στην εργασία τα ονόματα των μαθητών

Μετά την υποβολή της εργασίας σας τηλεφωνήστε στο Επιμελητήριο Εύβοιας για επιβεβαίωση παραλαβής των εργασιών.

Στείλτε την εργασία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας. 

email: chambereyrytanias@gmail.com

Με θέμα:  Μαθητικός διαγωνισμός + Τίτλος εργασίας +Υπεύθυνος καθηγητής+Τηλέφωνο επικοινωνίας

Προσοχή: Το αρχείο σας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25MB

Δεν πρέπει να αναγράφονται στην εργασία τα ονόματα των μαθητών

Μετά την υποβολή της εργασίας σας τηλεφωνήστε στο Επιμελητήριο Ευρυτανίας για επιβεβαίωση παραλαβής των εργασιών.

Στείλτε την εργασία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας. 

email: fthiotidachamber@gmail.com

Με θέμα:  Μαθητικός διαγωνισμός + Τίτλος εργασίας +Υπεύθυνος καθηγητής+Τηλέφωνο επικοινωνίας

Προσοχή: Το αρχείο σας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25MB

Δεν πρέπει να αναγράφονται στην εργασία τα ονόματα των μαθητών

Μετά την υποβολή της εργασίας σας τηλεφωνήστε στο Επιμελητήριο Φθιώτιδας για επιβεβαίωση παραλαβής των εργασιών.

Στείλτε την εργασία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου Φωκίδας. 

email: fokidachamber@gmail.com

Με θέμα:  Μαθητικός διαγωνισμός + Τίτλος εργασίας +Υπεύθυνος καθηγητής+Τηλέφωνο επικοινωνίας

Προσοχή: Το αρχείο σας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25MB

Δεν πρέπει να αναγράφονται στην εργασία τα ονόματα των μαθητών

Μετά την υποβολή της εργασίας σας τηλεφωνήστε στο Επιμελητήριο Φωκίδας για επιβεβαίωση παραλαβής των εργασιών.