Χαιρετισμός Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Αγαπητοί Μαθητές

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ως εκπρόσωπος του βιομηχανικού – επιχειρηματικού κόσμου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνδιοργανώνει αυτόν τον Μαθητικό Διαγωνισμό που στοχεύει στην επαφή των νέων με την έννοια της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας.
Η δημιουργία είναι έμφυτη τάση του ανθρώπου και έχει πολλά πεδία και τομείς δράσης και μπορεί να αποτελέσει την κινητήριο δύναμη και το έναυσμα προς ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
Μπορεί να πει κανείς ότι η τάση προς δημιουργία στο πεδίο της επιχειρηματικότητας είναι ταυτόσημες και αλληλοσυμπληρούμενες τάσεις.
Είναι αναμφίβολο ότι η αξιοποίηση των τάσεων αυτών προϋποθέτει γνώση και εκπαίδευση.
Προϋποθέτει επίσης ανάληψη του επιχειρηματικού ρίσκου.
Όταν έχεις οπλισθεί με γνώση και πείρα περιορίζεις το επιχειρηματικό ρίσκο.
Βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής δράσης αποτελεί σίγουρα η χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στον σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας.
Η έμπνευση και η εκμετάλλευση της τεχνολογίας δημιουργεί καινοτομία που αποτελεί βασικό όπλο για την σωστή ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων αλλά και για το σωστό ξεκίνημα των νέων.
Νέοι και Νέες, η εποχή του βολέματος στις Δημόσιες Υπηρεσίες και σε μικροδουλειές του ποδαριού είναι βέβαιο ότι έχουν τελειώσει. Αναπτύξτε το ταλέντο σας και τις ιδέες σας στην επιχειρηματικότητα, στην παραγωγική δημιουργία, προσθέστε αξία και υπεραξία στην πρώτη ύλη, αναπτύξτε την τεχνογνωσία που υπάρχει, ή εφαρμόστε νέα που εσείς θα δημιουργήσετε και θα εισπράξετε την χαρά αυτής σας της δημιουργίας.
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με τις προτάσεις του για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας να κάνει πράξη την διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Αυτό είναι υπόσχεση.
Καλή συμμετοχή.

Νικόλαος Κουδούνης
Πρόεδρος Δ.Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ιστοσελίδα: http://www.sbste.gr/