Χαιρετισμός Προέδρου Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης για την επιμελητηριακή κοινότητα είναι σημαντικός, ιδιαίτερα σήμερα που η χώρα βγήκε λαβωμένη από τη χειρότερη οικονομική και κοινωνική κρίση της μεταπολεμικής ιστορίας της. Η εκπαίδευση είναι ο κρίσιμος παράγοντας που θα βοηθήσει στην οικοδόμηση μιας νέας, ισχυρότερης και υγιούς παραγωγικής βάσης, μέσω της καλλιέργειας των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων. Κυρίως όμως είναι το μέσο για την καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας, όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τη συλλογική και την ατομική πρόοδο.
Είναι σημαντικό να αντιστρέψουμε τη λογική του παρελθόντος, η οποία δαιμονοποιεί την επιχειρηματικότητα και απομακρύνει από αυτή το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, τους μαθητές και γενικότερα τη νεολαία.
Ο θεσμός του μαθητικού διαγωνισμού  που διοργανώνουν τα Επιμελητήρια Στερεάς Ελλάδας συμβάλει ουσιαστικό σε αυτόν τον  κοινό μας στόχο.
Ταυτόχρονα θεωρούμε απαραίτητη την ενσωμάτωση της επιχειρηματικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και την στενότερη σύνδεση της τριτοβάθμιας ειδικά εκπαίδευσης με το χώρο της παραγωγής και της αγοράς. Είμαστε βέβαιοι ότι το όφελος θα είναι κοινό για όλους: για τους ίδιους τους νέους, για την οικονομία, για την ελληνική κοινωνία».

Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας

Ιστοσελίδα: https://www.uhc.gr/