Πληροφορίες - Προδιαγραφές εκπόνησης της εργασίας – Κριτήρια αξιολόγησης

Η εκπόνηση των εργασιών θα αφορά την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι τα ακόλουθα:

  • Συγκρότηση θέματος (στόχευση, δομή, τεκμηρίωση, αισθητική κειμένου)
  • Πρωτότυπη ιδέα θέματος – καινοτομία
  • Εφαρμόσιμη ιδέα (δυνατότητα και κόστος υλοποίησης, πρακτική εφαρμογή, εξωστρέφεια)
  • Συμβολή στην πραγματική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμβολή στην απασχόληση, σύνδεση με την τοπική οικονομία, αειφόρο ανάπτυξη, ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στόχευση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά)
  • Παρουσίαση (αντικειμενική γνώση του θέματος, πληρότητα αντικειμένου)
  • Για να είναι μια εργασία επιλέξιμη για βράβευση πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ενός δομημένου, επιχειρηματικού σχεδίου ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου.
  • Οι εργασίες πρέπει να είναι πρωτότυπεςκαι να μην έχουν δημοσιευθεί ήδη.
  • Οι εργασίες δύναται να είναι ατομικές ή ομαδικές (έως 3 άτομα).
  • Κάθε μαθητής ή ομάδα μαθητών, μπορεί να συμμετάσχει μόνο με μία εργασία στο διαγωνισμό.
  • Θα χρειασθεί να παρουσιασθούν οι εργασίες από τους διαγωνιζόμενους μαθητές ενώπιων της επιτροπής αξιολόγησης με τη χρήση προγράμματος παρουσιάσεων (Power Point).

Επιτροπή αξιολόγησης

Οι εργασίες βαθμολογούνται από ειδική επιτροπή αξιολόγησης που απαρτίζεται από εκπροσώπους των Επιμελητηρίων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Οικονομικού Επιμελητηρίου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας & του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Συγκροτήματος Ευρίπου. Οι 15 επικρατέστερες εργασίες της Περιφέρειας, μετά την ανάδειξη των 3 καλύτερων εργασιών από κάθε Περιφερειακή Ενότητα, θα διαγωνισθούν σε ειδική εκδήλωση παρουσία όλων των ενδιαφερομένων στην Άμφισσα.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Αφορά Μαθητές Λυκείου (ΓΕΛ – ΜΟΥΣΙΚΩΝ – ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ) έως 18 ετών & Γ΄Γυμνασίου των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τα κατά τόπους Επιμελητήρια είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση.

Γενικοί κανόνες δημιουργίας προτύπου

Οι εργασίες θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (word.doc). Η έκταση της εργασίας ανά μαθητή ή ομάδα μαθητών (έως 3 κατά ανώτατο όριο) θα πρέπει να είναι μεταξύ 3000-4500 λέξεων (εκτός βιβλιογραφικών αναφορών). Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί πίνακες και διαγράμματα ή σχήματα εκτός της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων. Υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει σελιδοποίηση, αρχίζοντας από τη σελίδα περιεχομένων με εξαίρεση το εξώφυλλο. Το κείμενο της εργασίας δακτυλογραφείται εξολοκλήρου σε normal Arial Greek 12 (ασπρόμαυρα γράμματα). Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα και δακτυλογραφημένο σε 1,5 διάστημα και να έχει αμφίπλευρη πλήρη στοίχιση. Το ύφος του γραψίματος στο κείμενο πρέπει να είναι ομοιογενές και να ακολουθεί μία λογική σειρά.

Βιβλιογραφία

Ο μαθητής οφείλει να καταγράψει τον πλήρη κατάλογο της συνολικής βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας. Εκεί αναγράφονται υποχρεωτικά όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στο κείμενο. Ιδιαίτερη προσοχή  θα πρέπει να επιδείξουν οι μαθητές στη χρήση κειμένων, πηγών κτλ ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα λογοκλοπής (plagiarism).

Υποβολή εργασιών

Οι εργασίες υποβάλλονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, έως την 6η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 (ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ), στις εξής διευθύνσεις e-mail:

Επιμελητήριο Βοιωτίας: voiotiachamber@gmail.com

Επιμελητήριο Εύβοιας: evoiachamber@gmail.com

Επιμελητήριο Ευρυτανίας: chambereyrytanias@gmail.com

Επιμελητήριο Φθιώτιδας: fthiotidachamber@gmail.com

Επιμελητήριο Φωκίδας:  fokidachamber@gmail.com

Τα κατά τόπους Επιμελητήρια είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση.

Σχετική ιστοσελίδα: www.chambers4youth.gr

Fb: Περιφερειακός Μαθητικός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας

Κατά την αποστολή των εργασιών θα αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας, το σχολείο και όχι τα ονοματεπώνυμα  των μαθητών, καθώς και όποια άλλη πληροφορία που μπορεί να θεωρηθεί πως επηρεάζει το αδιάβλητο της αξιολόγησης. Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να γνωρίζει πως το μέγεθος αποστολής ανέρχεται σε 25 Mb.

Προσοχή! κάθε μαθητής-τρια ή ομάδα μαθητών υποβάλει την εργασία του στο Επιμελητήριο της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει το σχολείο του