Χρήσιμες πληροφορίες

Αγαπητοί μας φίλοι,

Η δημιουργία μιας επιχείρησης είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί στοχοθεσία, προσήλωση, προγραμματισμό και επιμονή. Μια καλή ιδέα δεν αρκεί για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η υλοποίηση. Αυτό που καλείστε να υποβάλλετε, είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο με ξεκάθαρη ρεαλιστική και κατανοητή απεικόνιση των στόχων και δραστηριοτήτων που θέλετε να αναπτύξετε.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ένα σχετικό βίντεο που θα σας βοηθήσουν στη σύνταξη της εργασίας σας.

Από την αρχική ιδέα στην επιχειρηματική πράξη

Ορισμένες λέξεις & σκέψεις – κλειδιά – για τη δημιουργία μιας επιχείρησης:

 1. ιδέα (βασικό συστατικό)

 2. κεφάλαιο (αναγκαίο για το ξεκίνημα, μια καλή ιδέα μένει στο συρτάρι και δεν υλοποιείται ποτέ χωρίς αρχικό κεφάλαιο)

 3. πλάνο (καταγραφή και προγραμματισμός, πού είμαι, πού θέλω να φτάσω, πώς και με ποιο τρόπο θα φτάσω)

 4. χαρτί και μολύβι (αποτύπωση των σκέψεων στο χαρτί, όχι θεωρητικά αλλά ανάλυση των δεδομένων και του περιβάλλοντος, ποιες είναι οι ευκαιρίες, ποιες οι αδυναμίες, ποιες οι απειλές και ποια τα δυνατά μου σημεία)

 5. κόστος (μετρήσιμο και ρεαλιστικό)

 6. διαφοροποίηση – εξειδίκευση (προσπαθώ να βρω τον τρόπο να διαφοροποιηθώ από τους ανταγωνιστές μου και να εξειδικευθώ σε κάποιον τομέα για να αποκτήσω σημαντικό μερίδιο από την πίτα της αγοράς)

 7. εξωστρέφεια (άνοιγμα στο ευρύτερο περιβάλλον πέρα από τα στενά όρια)

 8. καινοτομία (παρεξηγημένη έννοια. Η καινοτομία μπορεί να είναι μια ιδέα, μια παραγωγική διαδικασία, μια οργανωτική διαδικασία, μια τεχνολογική διαφοροποίηση. Δεν χρειάζεται να είναι εφεύρεση, δεν χρειάζεται να ξαναανακαλύψουμε τον τροχό).

 9. προσήλωση στο στόχο (επιμονή & υπομονή και πλάνο τουλάχιστον ενός με δύο έτη. Κανείς δεν έγινε πλούσιος άμεσα χωρίς σχεδιασμό και οργάνωση. Το κέρδος έρχεται μετά).

 10. δημιουργικότητα (Η επιχείρηση πρέπει να εξασκεί τη δημιουργικότητά σου).

 11. βιωσιμότητα (κινήσεις και ενέργειες παρακολουθώντας την αγορά και παραμένοντας ενήμερος για τις εξελίξεις για να έχει ζωή η επιχείρησή μου).

 12. ρίσκο (ακολουθώντας τα παραπάνω προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο).

Συμβουλές

Σωστή ενημέρωση – πληροφόρηση

Θέτοντας προτεραιότητες

Σωστή διαχείριση χρόνου – χρήματος

Πλάνο εργασιών

Συντονισμός εργασιών

Συζητάω με τον εαυτό μου…

Τί θέλω να κάνω;

Πώς μπορώ να το κάνω;

Πού θα απευθυνθώ;

Έχω ψάξει την αγορά;

Τί εφόδια διαθέτω;

Πώς θα αποφύγω τυχόν λάθη;

Πού θέλω να φτάσω;

Όλα τα παραπάνω, αποτυπωμένα σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, αποτελούν βασικές αρχές για έναν υποψήφιο επιχειρηματία.

Πρέπει να προβληματίζουν και να απασχολούν κάθε νέο ή νέα που επιθυμεί να ξεκινήσει την επιχείρησή του.

Καλή επιτυχία!!!

Η ομάδα του chambers4youth